WYSYŁANIE ZDJĘCIA

Twoja przeglądarka jest bardzo stara lub nie ma zainstalowanych odpowiednich wtyczek, ale mimo to spróbujemy wysłać ten plik :)

Trwa wysyłanie zdjęcia do legitymacji. Nie zamykaj tej strony ani nie używaj przycisków nawigacji ("WSTECZ" lub "DALEJ") w przeglądarce dopóki wysyłanie nie zostanie zakończone!

Rozmiar pliku jest większy niż 10 MB. Użyj programu do konwersji aby zmniejszyć rozmiar pliku.


POWRÓT

Nieprawiłowy typ pliku. Możesz załączyć tylko pliki w formacie: jpg lub jpeg.


POWRÓT

Wystąpił błąd przesyłania pliku ze zdjęciem. Spróbuj ponownie przesłać ten plik.


POWRÓT

Zdjęcie zostało przesłane. Kliknij poniższy przycisk aby przejść dalej.


PRZEJDŹ DALEJ

Jeszcze chwilkę. Trwa przetwarzanie...


      

WYSYŁANIE DEKLARACJI

Twoja przeglądarka jest bardzo stara lub nie ma zainstalowanych odpowiednich wtyczek, ale mimo to spróbujemy wysłać ten plik :)

Trwa wysyłanie pracy zaliczeniowej. Nie zamykaj tej strony ani nie używaj przycisków nawigacji ("WSTECZ" lub "DALEJ") w przeglądarce dopóki wysyłanie nie zostanie zakończone!

Rozmiar pliku jest większy niż 20 MB. Użyj programu do konwersji aby zmniejszyć rozmiar pliku.


POWRÓT

Nieprawiłowy typ pliku. Możesz załączyć tylko pliki w formacie: jpg, png, pdf, doc lub docx.


POWRÓT

Wystąpił błąd przesyłania pliku z deklaracją. Spróbuj ponownie przesłać ten plik.


POWRÓT

Deklaracja została przesłana. Kliknij poniższy przycisk aby przejść dalej.


PRZEJDŹ DALEJ

Jeszcze chwilkę. Trwa przetwarzanie...


      

WYSYŁANIE DEKLARACJI

Twoja przeglądarka jest bardzo stara lub nie ma zainstalowanych odpowiednich wtyczek, ale mimo to spróbujemy wysłać ten plik :)

Trwa wysyłanie pracy zaliczeniowej. Nie zamykaj tej strony ani nie używaj przycisków nawigacji ("WSTECZ" lub "DALEJ") w przeglądarce dopóki wysyłanie nie zostanie zakończone!

Rozmiar pliku jest większy niż 20 MB. Użyj programu do konwersji aby zmniejszyć rozmiar pliku.


POWRÓT

Nieprawiłowy typ pliku. Możesz załączyć tylko pliki w formacie: jpg, png, pdf, doc lub docx.


POWRÓT

Wystąpił błąd przesyłania pliku z deklaracją. Spróbuj ponownie przesłać ten plik.


POWRÓT

Deklaracja została przesłana. Kliknij poniższy przycisk aby przejść dalej.


PRZEJDŹ DALEJ

Jeszcze chwilkę. Trwa przetwarzanie...


        

WYSYŁANIE PRACY ZALICZENIOWEJ

Twoja przeglądarka jest bardzo stara lub nie ma zainstalowanych odpowiednich wtyczek, ale mimo to spróbujemy wysłać ten plik :)

Trwa wysyłanie pracy zaliczeniowej. Nie zamykaj tej strony ani nie używaj przycisków nawigacji ("WSTECZ" lub "DALEJ") w przeglądarce dopóki wysyłanie nie zostanie zakończone!

Rozmiar pliku jest większy niż 2 GB. Użyj programu do konwersji aby zmniejszyć rozmiar pliku.


POWRÓT

Nieprawiłowy typ pliku. Możesz załączyć tylko pliki w formacie: avi, mpg, mpeg, mov, wmv, jpg, jpeg, png, gif, bmp, mp4.


POWRÓT

Wystąpił błąd przesyłania pliku z pracą zaliczeniową. Spróbuj ponownie przesłać ten plik.


POWRÓT

Praca zaliczeniowa została przesłana. Kliknij poniższy przycisk aby przejść dalej.


PRZEJDŹ DALEJ

Jeszcze chwilkę. Trwa przetwarzanie...


      

Ubezpieczenie

Plastikowa legitymacja instruktorska jest praktyczną formą identyfikacji instruktora/trenera oraz dowodem posiadania ochrony ubezpieczeniowej.

Zamów legitymację

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia zajęć sportowych. Mając to na uwadze Polska Akademia Kultury i Sportu podjęła współpracę partnerską z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń PZU S.A. wypracowując wspólnie specjalnie przygotowaną ochroną ubezpieczeniową.

Każdy ubezpieczony otrzymuje spersonalizowaną legitymację instruktorską/trenerską wraz z numerem polisy ubezpieczeniowej.

Do otrzymania ww. dokumentu kwalifikują się wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje instruktorskie/trenerskie nadane przez PAKiS lub inne instytucje oświatowe/uczelnie wyższe rekomendowane przez PAKiS.

WAŻNE: Uzyskując ww. świadczenie obejmujesz ochroną nie tylko siebie, ale i swoich podopiecznych. Każde zajęcia ruchowe obarczone są ryzykiem nieszczęśliwych wypadków. Warto antycypować zagrożenia i ich negatywne skutki. Każdy uraz, Twój lub ucznia, może pociągać za sobą konsekwencje finansowe oraz prawne!

Plastikowa legitymacja instruktorska jest praktyczną formą identyfikacji instruktora/trenera oraz dowodem posiadania ochrony ubezpieczeniowej.

1) Ubezpieczenie sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych, oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym

 PZU sportowców, trenerów, instruktorów sportowych oraz Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU OC Sport  - jak w OWU.

Dla kogo?
Ubezpieczenie jest kierowane do podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz sportowców, trenerów i instruktorów sportowych, a także innych pracowników obsługi sportu niezależnie od formy prowadzonej działalności.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia. Polisa gwarantuje:

 • zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzeniem działalności o charakterze sportowo-rekreacyjnym (wykonywania zawodu trenera, instruktora sportowego), co zapewnia większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów,
 • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, PZU wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
 • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową, lub aktywnością sportową,
 • możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta ze względu na szeroki katalog klauzul dodatkowych,
 • sprawną i rzetelną obsługę, zarówno na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku zaistnienia szkody.

Korzyści:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa), w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością, aktywnością, bądź wykonywanym zawodem, określoną w umowie ubezpieczenia, lub z posiadanym w związku z tą działalnością mieniem.