Coaching sportowy – 4 filary motywowania zawodników, które musisz znać!

kurs coaching sportowy

O wynikach sportowych decyduje aktualnie bardzo wiele czynników. Oprócz umiejętności czysto sportowych, ogromną rolę odgrywa sfera mentalna sportowca. Wpływ na poziom motywacji mają jednak nie tylko ambicje każdego z nich, ale również podejście trenera. Jeśli chcesz zacząć karierę jako szkoleniowiec, podstawą twojej pracy w zakresie mobilizacji podopiecznych będzie coaching sportowy. Poznaj 4 filary motywowania zawodników.

Coaching sportowy – kluczowy obszar w sukcesie sportowców

Wiedza z zakresu coachingu sportowego na stanowisku trenera lub instruktora jest niezwykle wartościowa, szczególnie w czasach, w którym o wynikach sportowców w danej dyscyplinie potrafią decydować niuanse

Znając tajniki tej dziedziny będziesz mógł zastosować naukowo podparte metody treningowe, które znacząco zwiększą efektywność procesu treningowego, a Tobie pozwolą skuteczniej motywować zawodników i wspierać ich w przezwyciężaniu barier mentalnych. Jako trener lub instruktor musisz dbać o sportowców, którzy są narażeni na stres i dużą presję.

ZAPISZ SIĘ NA KURS COACHINGU ONLINE I ZDOBĄDŹ WIEDZĘ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI DO SKUTECZNEJ MOTYWACJI SWOICH PODOPIECZNYCH

Ustawienie celów

W coachingu wyróżnia się 4 główne filary w motywacji zawodników, a pierwszym z nich jest ustawienie celów, które mogą wpływać na motywację i efektywność treningów. Jedną ze skutecznych i popularnych metod jest model SMART, według którego powinno się ustalić cele, które są:

 • specyficzne,
 • mierzalne,
 • osiągalne,
 • realistyczne,
 • określone w czasie.

Metoda ta pozwala precyzyjnie planować i monitorować postępy zawodników, którzy dodatkowo mogą utrzymać optymalną ciągłość w wysiłkach na co dzień.

Feedback i komunikacja

Drugim ważnym filarem coachingu sportowego jest ciągły i konstruktywny feedback oraz płynna komunikacja między trenerem a zawodnikiem. Jako szkoleniowiec musisz w jasny i stanowczy sposób wyrażać oczekiwania i potrzeby wobec podopiecznych. Utrzymanie autorytetu i klarowności przekazu nie jest łatwym zadaniem, dlatego warto dostosować styl komunikacji indywidualnie do każdego sportowca. Warto w tym aspekcie:

 • poznać preferencje komunikacyjne każdego sportowca – czy woli bezpośrednią krytykę lub bardziej dyplomatyczne podejście,
 • dostosować poziom języka do poziomu zrozumienia zawodnika – pracując z początkującymi sportowcami warto unikać fachowego żargonu,
 • uważnie obserwować reakcje zawodników na komunikaty – dzięki temu będziesz mógł na bieżąco zmieniać podejście i styl.

Rozwój osobisty i profesjonalny

Dyscyplina, zarządzanie czasem czy zdolność do pracy zespołowej to umiejętności, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju zawodników. Coaching sportowy kładzie więc duży nacisk na rozwijanie kompetencji życiowych, które okazują się cenne zarówno na boisku, jak i poza nim.

Jako trener lub instruktor możesz wspierać zawodników w budowaniu odporności psychicznej wykorzystując takie techniki, jak mindfulness czy trening mentalny. Koncepcja „holistycznego coachingu” zakłada, że sportowiec powinien być przygotowany kompleksowo – zarówno pod kątem fizycznym, jak również mentalnym. Z tego powodu powinieneś promować zintegrowane podejście do treningu, które pozwoli wzmocnić ciało i umysł, co w konsekwencji wpłynie na wydajność i dobrostan zawodnika.

coaching sportowy

Zaangażowanie zawodnika w proces

Coaching sportowy podkreśla również znaczenie zaangażowania sportowców w proces przygotowania ich do optymalnej formy. Jako szkoleniowiec możesz zachęcać podopiecznych do samodzielnego podejmowania niektórych decyzji i rozwiązywania problemów. Co więcej, skutecznym sposobem na zmotywowanie zawodników będzie stopniowe przekazywanie im odpowiedzialności. Można zacząć od przydzielania drobnych, ale ważnych zadań, jak np. prowadzenie rozgrzewki czy organizacja sprzętu, aby później umożliwić zawodnikom pełnienie roli lidera. 

Zapisz się na kurs i zdobądź kompleksową wiedzę z zakresu coachingu

Opisane cztery filary to tylko jedno z wielu zagadnień, które pojawia się w programie kursu przygotowanego dla aspirujących specjalistów z tego zakresu. Zapisz się na Kurs Coachingu online i poznaj teoretyczne podstawy coachingu na czele z:

 • komunikacją interpersonalną,
 • etyką pracy,
 • treningiem modelu GROW.

W trakcie nauki poznasz również przydatne dla trenerów i instruktorów sportowych narzędzia coachingowe, takie jak:

 • mapa celów i marzeń,
 • metoda lustra,
 • strategia Disneya,
 • matryca zarządzania czasem.

Po ukończeniu kursu zdobędziesz potwierdzenie posiadanej wiedzy w postaci dokumentacji zgodnej z wymogami MEiN oraz certyfikatu – zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Wybierz kurs oferowany przez PAKiS i zdobądź przygotowanie z tej niezwykle ważnej dziedziny.